Nuttige links

Wachtdiensten

Nuttige nummers

 • Child focus: 110
 • Aids telefoon: 078 / 15 15 15
 • Drugslijn: 078 / 15 10 20
 • Zelfmoordpreventie: 02 / 649 95 55
 • Kankertelefoon: 0800 / 15 802 

Noodnummers

 • Internationale noodoproep: 112
 • Brandweer & Ziekenwagen: 100
 • Politiehulp: 101
 • Rode Kruis: 105
 • Tele-onthaal: 106
 • Kinder- en jongerentelefoon: 102
 • Antigifcentrum: 070 / 245 245
 • Wachtdienst apothekers: 0903 99 000
 • Belgische Brandwonden Stichting: 02 / 649 65 89

Nuttige links