Cymbalta 30mg Maagsapresist. Caps 7 X 30mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Volwassenen

 • Startdosis: 60 mg 1x/dag
 • Max. 120 mg/dag
 • Startdosis: 30 mg 1x/dag
 • Standaard onderhoudsdosis: 60 mg 1x/dag
 • Max. 120 mg/dag
 • Startdosis: 60 mg 1x/dag
 • Max. 120 mg/dag

Toedieningswijze

 • Met of zonder voedsel innemen
Indicatie
 • Ernstige depressieve stoornis
 • Diabetische perifere neuropathische pijn bij volwassenen
 • Gegeneraliseerde angststoornis
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.Gelijktijdig gebruik van Cymbalta met niet-selectieve, irreversibele monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) is gecontra-indiceerd).Een leveraandoening die leidt tot leverfunctiestoornis.Cymbalta dient niet te worden gebruikt in combinatie met fluvoxamine, ciprofloxacine of enoxacine (d.w.z. krachtige CYP1A2-remmers) aangezien de combinatie leidt tot verhoogde plasmaconcentraties van duloxetine).Ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min).Start van de behandeling met Cymbalta is gecontra-indiceerd bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie; dit zou tot een verhoogd risico op hypertensieve crisis bij deze patiënten kunnen leiden .

Details
CNK2400323
FabrikantenEli Lilly
Breedte70 mm
Lengte95 mm
Diepte23 mm
Verpakkingshoeveelheid7
Bijsluiter