Hoofdpijn

Hoofdpijn

Wat is het?

 Hoofdpijn komt zowel bij volwassen als bij kinderen voor. Er zijn verschillende soorten hoofdpijn.

 • Spanningshoofdpijn
 • Migraine
 • Hoofdpijn door geneesmiddelen
 • Clusterhoofdpijn
 • Andere oorzaken

Spanningshoofdpijn:

Spanningshoofdpijn is een drukkende of knellende pijn rondom de schedel, slapen of nek (gevoel van "strakke band"). De aandoening komt voor met een lichte tot matige intensiteit en is doorgaans tweezijdig. Spanningshoofdpijn gaat niet gepaard met misselijkheid of braken en verergert niet bij lichamelijke activiteiten (bv. een trap oplopen).

Migraine:

Migraine is een kloppende of bonzende pijn en is matig intens tot heftig voelbaar. De pijn is meestal eenzijdig en gaat vaak gepaard met misselijkheid en/of braken. Migrainelijders kunnen vaak geen licht, geluid of geur verdragen. Migrainepijn verergert bij lichamelijke activiteit (bv. traplopen) en is op die manier zeer hinderlijk voor dagelijkse activiteiten. Migraine valt voor onder de vorm van herhaalde aanvallen van 4 tot 72 uur. De aandoening kan vooraf worden gegaan door een aura, een focaal neurologisch symptoom dat zich kan uiten in flikkeringen of zigzaglijnen, of in sensorische verschijnselen (bv. gevoelloosheid). Uitlokkende factoren voor migraine zijn o.a. menstruatie, visuele stimuli (lichtflitsen), stress, weersveranderingen, vasten, slaapgebrek, nitraten en voeding.

Ben jij een migrainelijder? Als twee of meer van deze stellingen gelden voor jou, dan is het antwoord ja:

 • Je hebt gedurende de laatste drie maanden hoofdpijn gehad.
 • Je had toen ook last van misselijkheid/braken.
 • Het licht stoorde meer dan wanneer je geen hoofdpijn had.
 • Je was beperkt in je dagelijkse activiteiten.

Hoofdpijn door geneesmiddelen:

Hoofdpijn is een gekende bijwerking van bv. indomethacine, calciumantagonisten, nitraten, andere vasodilatoren, en orale anticonceptiva. Hoofdpijn kan ook door regelmatig gebruik van pijnstillers (analgetica) of antimigrainemiddelen opgewekt worden. Je bent dan als het ware in een vicieuze cirkel terecht gekomen: je hebt hoofdpijn door medicatie tegen hoofdpijn. In dat geval zijn de hoofdpijnklachten chronisch (meer dan vijftien dagen per maand, tot dagelijks, gedurende meer dan drie maanden).  Mogelijke boosdoeners bij overmatig gebruik zijn o.a. paracetamol (Dafalgan), acetylsalicylzuur (Aspirine) of niet-steroïdale inflammatoire geneesmiddelen (bv. ibuprofen). Hoofdpijn kan ook optreden door verhoogd caffeïnegebruik (meer dan vijf preparaten per dag) dat te vinden is in koffie of bepaalde energiedranken.

Clusterhoofdpijn:

Clusterhoofdpijn treedt aanvalsgewijs op onder de vorm van stekende of bonzende pijn rondom het oog of de slapen. Deze vorm van hoofdpijn is eenzijdig en kan vijftien minuten tot drie uur duren (verschil met migraine). Clusterhoofdpijn gaat bijna nooit gepaard met misselijkheid of braken. Ook dit verschilt van migraine. De aandoening komt meestal voor in clusters van enkele weken tot maanden, soms met meerdere aanvallen per dag. Clusterhoofdpijn gaat soms samen met één rood oog, een tranend oog, een verstopte of lopende neus, zweten in het gezicht of een hangend ooglid. Deze vorm van hoofdpijn komt zelden voor, maar als ze dat doet, raadpleeg je best je arts.

Andere oorzaken:

Enkele andere mogelijke oorzaken van hoofdpijn zijn:

 • Bijholtepijn: verkoudheid, sinusitis, rhinitis
 • Koorts/ virale aandoeningen
 • Overmatig alcoholgebruik
 • CO-intoxicatie
 • Weekendhoofdpijn: als je tijdens de werkweek veel koffie drinkt, en als je je daarvan onthoudt in het weekend, dan kan je te maken hebben met afkickingsverschijnselen
 • Hormoonspiegelschommelingen
 • Oogaandoeningen
 • Tandheelkundige problemen
 • Gebruik anticonceptiepil (in stopweek)
 • Posttraumatische hoofdpijn (binnen 14 dagen na trauma, bv. een val)

 Wat kan je zelf doen?

 • Neem voldoende frisse lucht.
 • Neem voldoende nachtrust en houd regelmaat.
 • Doe aan lichamelijke ontspanning/inspanning (bv. wandelen, fietsen...)
 • Let op een goede lichaamshouding (bv. computerwerk)
 • Probeer uitlokkende factoren te vermijden (cfr. migraine)
 • Laat je ogen controleren.
 • Bij weekendhoofdpijn: sta vroeger op, ontbijt tijdig en verminder je koffiegebruik in de week.

Wat kan je apotheker doen?

Je apotheker kan je helpen met een eenvoudige pijnstiller:

Eerste keus: paracetamol (Dafalgan, Panadol)

 • Dit product vormt geen probleem bij maagzweer, stollingsziekte of overgevoeligheid aan acetylsalicylzuur (Aspirine) of aan niet-steroïdale inflammatoire geneesmiddelen (bv. ibuprofen).
 • Gebruik: 500 mg à 1000 mg 3à 4x/dag, minimaal 4 uur tussen doses (kind: 10 à 15 mg/kg tot 4 x/dag)
 • Bij zwangerschap/borstvoeding: max 2 gram/dag
 • Bruistabletten: bevatten zout (liefst niet bij hoge bloeddruk, hartfalen)

Tweede keus: acetylsalicylzuur of ibuprofen

 • Niet bij maagaandoeningen of eerder doorgemaakte maagbloeding
 • Verhoogd risico op (maag)bloedingen indien samen met o.a. bloedverdunners
 • Opletten bij astma/ chronisch obstructief longziekte (COPD): risico op opflakkering verhoogt
 • Acetylsalicylzuur: 300 à 600 mg tot 4 à 6 x/dag, minimum 4 uur tussen 2 doses
 • Kinderen jonger dan 12 jaar, zwangerschap/borstvoeding: afgeraden
 • Ibuprofen: 200 à 400 mg tot 3 x/dag (kind: 5 à 10 mg/kg tot 3x/dag)
 • Bij zwangerschap/borstvoeding: afgeraden

Bij misselijkheid door migraine:

 • Domperidon (Motilium): tot 30 mg à 60 mg per dag in 3 à 4 giften, 30 minuten voor de maaltijd
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar, bij zwangerschap/borstvoeding: afgeraden, doorverwijzen naar arts

Wanneer raadpleeg je best je arts?

 • Bij kinderen, zeker als ze jonger zijn dan zes jaar
 • Bij plotse, ernstige, niet-herkende hoofdpijn
 • Bij uitgesproken nekstijfheid, koorts, rode puntjes in de huid (kan hersenvliesontsteking zijn, zeker bij kind)
 • Bij zeer acute en hevige hoofdpijn met neurologische klachten: sufheid, verwardheid, duizeligheid, spraakproblemen, stoornissen in gezichtsvermogen
 • Na een trauma, bv. na een val (eventueel enkele dagen voordien)
 • Bij onbekende hoofdpijn bij zwangerschap (pre-eclampsie)
 • Bij nieuwe hoofdpijn bij mensen ouder dan 50 jaar (CVA, hersentumor)
 • Bij klachten die langer dan enkele dagen aanhouden of wanneer er geen reactie is op pijnstillers
 • Bij frequente of terugkerende hoofdpijn
 • Bij een vermoeden van hoofdpijn door geneesmiddelen, misbruik pijnstillers of alcohol