Astma

Astma

Wat is het?

Astma is een chronische inflammatie van de luchtwegen. Typische symptomen voor astma zijn kortademigheid, een piepende ademhaling, hoest en een beklemmend gevoel ter hoogte van de borst. Astma begint op kinderleeftijd of op jongvolwassen leeftijd.

Een aantal factoren bevorderen het risico op de ontwikkeling van astma:

 • Voorbeschikkende factoren: geslacht, atopie ( = persoonlijke of familiale aanleg om immunoglobuline E-antistoffen te produceren in reactie op lage dosissen allergenen)
 • Die allergenen kunnen inhalatieallergenen zijn zoals pollen, grassen, uitwerpselen van huisstofmijt, honden- en kattenroos, schimmels of acetylsalicylzuur (aspirine). Als reactie hierop kunnen mensen atopisch eczeem en/of hooikoorts en/of astma ontwikkelen.
 • Bijkomende factoren: luchtweginfecties, laag geboortegewicht, luchtvervuiling, roken

Een aantal zaken kunnen ook een astma-aanval uitlokken:

 • Allergenen
 • Luchtweginfectie
 • Fysieke inspanning
 • Hyperventilatie
 • Zwaveldioxide
 • Voedingsbestanddelen (o.a. kippenei, koemelk en pinda)
 • Geneesmiddelen (acetylsalicylzuur, bèta-blokkers)

Wat kan je zelf doen?

Je vermijdt best de uitlokkende factoren van astma:

 • Huisdieren
 • Huisstofmijt
 • Pollen
 • Roken (zowel actief als passief)
 • Verbrandings- en uitlaatgassen
 • Virale infecties

Bij zwaarlijvigheid is gewichtsverlies aangewezen.

Wat kan je apotheker doen?

De diagnose en behandeling met medicatie wordt opgestart door je arts. Daarna kan je je laten begeleiden door je apotheker. Sinds oktober 2013 is hiervoor een nieuwe farmaceutische dienst ingevoerd. Onder de noemer “Begeleidingsgesprekken nieuwe medicatie” kan je apotheker je  begeleiden bij de opstart van je astmamedicatie.

Je medicatie neem je hoofdzakelijk via inhalatie. Dat heeft een aantal voordelen:

 • Het geneesmiddel komt meteen terecht op de plaats waar het moet werken (dosis is 10% van orale dosis)
 • Er zijn minder bijwerkingen.
 • Inhalatie werkt snel (na 5 à 10 minuten)

Er is echter een verschil tussen onderhoudsmedicatie en noodmedicatie. Onderhoudsmedicatie (zoals Flixotide, Pulmicort, Symbicort) is bestemd voor dagelijks gebruik. Noodmedicatie (zoals Ventolin) is enkel nodig bij een acute aanval. Overgebruik van noodmedicatie wijst op onvoldoende astmacontrole.

Je apotheker kan je ook begeleiden bij het gebruik van puffers. Tot slot raden we aan om bij matige tot ernstige astma je jaarlijkse griepvaccin te halen.

Wanneer raadpleeg je best je arts?

Als risicopatiënt (zie risicofactoren bij “Wat is het?”) of bij blijvende of herhaalde klachten van kortademigheid, piepende ademhaling, hoest, beklemmend gevoel ter hoogte van de borst raadpleeg je best je arts. Als je twijfels hebt, aarzel dan niet om hierover te spreken met je arts of apotheker.